Nøkler

Seksjonseiere (ikke leieboere eller andre) kan bestille ekstra systemnøkler for egen seksjon. Bestilling av nøkler til egen leilighet og nøkkelbrikker til fellesdører sendes til: nokler@usbl.no

Administrasjonsgebyr på kr. 625,- + kostnader for nøkkel/nøkkelbrikke og forsendelse faktureres seksjonseier.

Følgende skal oppgis på bestillingen:

  1. Navn på eier av leilighet
  2. Leilighetesnr (A-…, B-…. C-…… eller D-….)
  3. Adresse (Sørengkaia … 0194 Oslo)
  4. Faktura- og leveringsadresse hvis annet enn oppgitt over
  5. Antall leilighetsnøkler
  6. Antall nøkkelbrikker
  7. Hvis nøkkelbrikken er mistet oppgi nummeret på de gjenværende brikkene. Dette for å kunne av-programmere den brikken som er mistet slik at uvedkommende ikke kommer inn i bygget ved bruk av brikken.
  8. Hvis nøkkelbrikken er defekt oppgi nummeret på brikken.

Nøklene sendes rekommandert pr post

Nøkkel til sikringskap (OLU)

Nøkkel til sikringsskapet er en standardnøkkel som heter OLU og som er å få kjøpt hos Jernia og/eller hos de fleste låsesmeder.