Nøkler

Seksjonseiere (ikke leieboere eller andre) kan bestille ekstra systemnøkler for egen seksjon. Bestilling av nøkler til egen leilighet og nøkkelbrikker til fellesdører sendes til: nokler@usbl.no

Administrasjonsgebyr på kr. 625,- + kostnader for nøkkel/nøkkelbrikke og forsendelse faktureres seksjonseier.

Følgende skal oppgis på bestillingen:

  1. Navn på eier av leilighet
  2. Leilighetesnr (A-…, B-…. C-…… eller D-….)
  3. Adresse (Sørengkaia … 0194 Oslo)
  4. Faktura- og leveringsadresse hvis annet enn oppgitt over
  5. Antall leilighetsnøkler
  6. Antall nøkkelbrikker
  7. Hvis nøkkelbrikken er mistet oppgi nummeret på de gjenværende brikkene. Dette for å kunne av-programmere den brikken som er mistet slik at uvedkommende ikke kommer inn i bygget ved bruk av brikken.
  8. Hvis nøkkelbrikken er defekt oppgi nummeret på brikken.

Nøklene sendes rekommandert pr post