Fjernvarme & Ventilasjon

Fjernvarme og vannavgifter

Fjernvarme og vann/avløp faktureres den enkelte seksjonseier etter avlesing av målerne i hver seksjon. Sameiet betaler løpende fakturaer fra Fjernvarmeleverandør og kommunen(vannavgift). Seksjonseierne betaler et a konto beløp til sameiet hver måned og etter kalenderårets utgang blir det laget en avregning hvor hver enkelt seksjonseier får en årsavregning.

For sameiet gjelder det derfor å sette et mest mulig korrekt akontobeløp (månedlig innbetaling fra seksjonseierne) slik at sameiet har likviditet til å betale regningene etter hvert som de forfaller.

Hafslund Oslo Celsio (tidligere Fortum) leverer fjernvarme i Oslo, priser og ev driftsmeldinger kan finnes på leverandøren sine hjemmesider her.

Oslo kommune leverer vann til sameiet, priser/avgifter og ev driftsmeldinger kan finnes på Oslo kommune sine hjemmesider her

Avlesning vann og varme

Din bolig er utstyrt med målere for varme og vann. Månedlig innbetales et a-konto beløp som avregnes årlig. Seksjonseiere kan overvåke sitt eget forbruk gjennom å logge inn på IstaOnline, brukernavn og passord erholdes av Ista.

Ved overtakelse av en leilighet fylles avlesningsskjemaet ut av selger og kjøper. Dette for å sikre at forbruket fordeles nøyaktig mellom gammel og ny eier av leiligheten. Skjemaet sendes Ista som vil utarbeide en foreløpig avregning basert på siste kjente energipriser. Skjemaet finner du her.

Endelig avregning finner sted etter årsslutt når man har mottatt faktura fra leverandør av fjernvarme og vann.

Mer informasjon om målere avlesing finner dere her.

Gulvvarme på bad

På de fleste badene er det vannbåren oppvarming i gulvene. Varmen i badegulvet reguleres automatisk i forhold til lufttemperaturen på badet via romtermostat som er plassert på veggen. Romtermostaten føler på lufttemperaturen ved termostaten, bruk av f.eks. tørketrommel vil derfor påvirke temperaturen på badegulvet. Romtermostaten skrur på varmen dersom det er kaldere enn temperaturen den er innstilt på og skrur av varmen dersom det er varmere. Det vil si at romtemperaturen på badene skal være relativt stabil, mens varmen på gulvene vil variere avhengig av om termostaten åpner for mer varme eller ikke.

Varmtvannet til gulvvarme styres av utetemperaturen og vil variere mellom minimum 40 grader (sommer) opp til ca 70 grader (vinter), men vil variere i forhold til utetemperatur.

Gulvarmen har samme varmtvanns«kurs» som varmtvannet til radiatorene. Varmtvannet til forbruk har en konstant temperatur på  70 grader – dette er en egen varmtvanns«kurs»

Varme på radiatorer

Varmen på radiatorer styres av termostatventiler på radiatorene. Termostatventilen føler på romtemperaturen ved radiatoren og regulerer varmen i forhold til dette. Dersom radiatorventiler tildekkes av gardiner, sofaer eller lignende vil de ikke fungere som normalt siden det da blir varmt rundt ventilen samtidig som oppvarmingen av rommet blir redusert. Beboerne må selv prøve seg fram til hvilke innstilling termostatventilen bør stå på for å få ønsket varme i leiligheten. Varmeanlegget er dimensjonert for å kunne gi minimum 21ºC i leilighetene. Temperaturen skal måles ca. midt i rommet og minst 60 cm fra vinduer og yttervegg.

Varmtvannet til radiatorene styres av utetemperaturen og vil variere mellom minimum 40 grader (sommer) opp til ca 70 grader (vinter), men vil variere i forhold til utetemperatur. Ønskes varme utover det anlegget leverer må det brukes andre varmekilder i tillegg. (El varmeovn eller lignende)

Radiatorer har samme varmtvanns«kurs» som varmtvannet til gulvvarme på bad. Varmtvannet til forbruk har en konstant temperatur på  70 grader – dette er en egen varmtvanns«kurs»

Ventilasjon og kjøkkenavtrekk

Det er balansert ventilasjon i blokkene. Det vil si at alle leiligheter får samme temperatur på ventilasjonslufta inn til alle rom. Tilluften i ventilasjonsanlegget står konstant på 18 grader (dette er luften som kommer ut av ventilene i leiligheten), til alle leiligheter. Dersom en ønsker lavere temperatur på f.eks soverom må dette kompenseres ved å åpne vinduer. Ventilasjonsmengdene til de ulike rommene i leilighetene er innstilt i henhold til krav i gjeldende tekniske forskrifter.

Feilsøking

Ved manglende varme i radiatorene må disse luftes – dette er noe man gjør selv. Se boligperm.

Suser det i radiatorene kan det tyde på at radiatoren bør luftes.

Feil kan oppstå i eget varmtvanns-fordelingsskap i leiligheten (her sitter div følere og termostater) Dette bør i tilfelle sjekkes av rørlegger.
Se anbefalte håndverkere på sameiets hjemmeside. (en hvilken som helst rørlegger er kjent med tilsvarende systemer vi har hos oss og kan derfor brukes).

Systemene i sameiet overvåkes på daglig basis og avvik vil bli omgående rettet.