Fjernvarme

Fjernvarme og vannavgifter

Fjernvarme og vann/avløp faktureres den enkelte seksjonseier etter avlesing av målerne i hver seksjon. Sameiet betaler løpende fakturaer fra Hafslund (fjernvarme) og kommunen (vannavgift). Seksjonseierne betaler et konto beløp til sameiet hver måned og etter kalenderårets utgang blir det laget en avregning hvor hver enkelt seksjonseier får en årsavregning. For sameiet gjelder det derfor å sette et mest mulig korrekt akontobeløp (månedlig innbetaling fra seksjonseierne) slik at sameiet har likviditet til å betale regningene etter hvert som de forfaller.

Avlesning vann og varme

Din nye bolig er utstyrt med målere for varme og vann. Månedlig innbetales et a-konto beløp som avregnes årlig. Ved overtakelse av en leilighet fylles avlesningsskjemaet ut av selger og kjøper. Dette for å sikre at forbruket fordeles nøyaktig mellom gammel og ny eier av leiligheten. Skjemaet sendes Ista som vil utarbeide en foreløpig avregning basert på siste kjente energipriser. Endelig avregning finner sted etter årsslutt når man har mottatt faktura fra Hafslund. Skjemaet finner du her.

Gulvvarme på bad

På de fleste badene er det vannbåren oppvarming i gulvene. Varmen på disse badene styres etter en romtermostat som er plassert på veggen. Romtermostaten føler på temperaturen ved termostaten. Romtermostaten skrur på varmen dersom det er kaldere enn temperaturen den er innstilt på og skrur av varmen dersom det er varmere. Det vil si at romtemperaturen på badene skal være relativt stabil, mens varmen på gulvene vil variere avhengig av om termostaten åpner for mer varme eller ikke.

Varme på radiatorer

Varmen på radiatorer styres av termostatventiler på radiatorene. Termostatventilen føler på romtemperaturen ved radiatoren og regulerer varmen i forhold til dette. Dersom radiatorventiler tildekkes av gardiner, sofaer eller lignende vil de ikke fungere som normalt siden det da blir varmt rundt ventilen samtidig som oppvarmingen av rommet blir redusert. Beboerne må selv prøve seg fram til hvilke innstilling termostatventilen bør stå på for å få ønsket varme i leiligheten. Varmeanlegget er dimensjonert for å kunne gi minimum 21ºC i leilighetene. Temperaturen skal måles ca. midt i rommet og minst 60 cm fra vinduer og yttervegg.

Ventilasjon og kjøkkenavtrekk

Det er balansert ventilasjon i blokkene. Det vil si at alle leiligheter får samme temperatur på ventilasjonslufta inn til alle rom. Tilluftstemperaturen er justert til ca. 19ºC, som er anbefalt temperatur, til alle leiligheter. Dersom en ønsker lavere temperatur på f.eks soverom må dette kompenseres ved å åpne vinduer. Ventilasjonsmengdene til de ulike rommene i leilighetene er innstilt i henhold til krav i gjeldende tekniske forskrifter.