Styret

Om styret

Sameiet skal ha et styre som består av en styreleder og 2-4 andre medlemmer, med inntil 5 varamedlemmer. Styret velges av årsmøtet for to år om ikke annet er bestemt av årsmøtet. Varamedlemmer velges for ett år. Styrets leder velges særskilt av årsmøtet.

Styret består av

Styrets sammensetning etter årsmøtet i 2021 er som følger:

Styrets leder:

  • Danne Petersson

Styremedlemmer:

  • Jan Gunnar Fjeldberg
  • Mette Solberg Haugstveit
  • Mylvaganam Satchi

Varamedlemmer:

  • Naomi Røkkum
  • Charlotte Nathalie Svanøe
image

Varsel om årsmøte Sørenga 2 Sameie 2023

- 21. februar 2023

Iht. gjeldende lov varsles det herved om at ordinært årsmøte i Sørenga 2 sameie er planlagt avholdt Onsdag 12.april 2023 kl.18.00 i Bystua hos... more

Sprintorientering for ungdom på Sørenga

- 26. januar 2023

På Lørdag 28.jan i tidsrommet 10:00-12:00, vil det være over 100 orienteringsløpere som løper sprintorientering i regi av Norges... more
image

Henting av juletrær i Oslo – Mandag 9.jan 2023 kl. 07:00

- 5. januar 2023

Nærmeste innhenting for Sørenga skjer på Sørengkaia 7, og siste frist for levering er Mandag 09.01.23 kl. 07:00... more