Styret

Om styret

Sameiet skal ha et styre som består av en styreleder og 2-4 andre medlemmer, med inntil 5 varamedlemmer. Styret velges av årsmøtet for to år om ikke annet er bestemt av årsmøtet. Varamedlemmer velges for ett år. Styrets leder velges særskilt av årsmøtet.

Styret består av

Styrets sammensetning etter årsmøtet i 2021 er som følger:

Styrets leder:

  • Danne Petersson

Styremedlemmer:

  • Jan Gunnar Fjeldberg
  • Mette Solberg Haugstveit
  • Mylvaganam Satchi

Varamedlemmer:

  • Naomi Røkkum
  • Charlotte Nathalie Svanøe
image

Informasjon til beboere – mai 2021

- 11. mai 2021

Digitalt Årsmøte 2021Ordinært årsmøte ble avholdt digitalt og avsluttet 5.mai. Protokoll sendes ut per epost til seksjonseiere.Etter årsmøtet... more
image

Avfallscontainer plasseres ut fra mandag 12.april

- 8. april 2021

Mandag 12.april vil det plasseres avfallscontainer, inkl. container for spesialavfall i tverrslagene. Det blir muligheter for beboere på Sørenga å... more
image

Årsmøte 2021 Sørenga 2 sameie – Utsettelse

- 18. mars 2021

Som forhåndsvarslet tidligere var årsmøtet for sameiet planlagt onsdag 24.mars kl. 18.00. Styret har over lang tid vært i dialog med USBL/NBBL... more