Styret

Om styret

Sameiet skal ha et styre som består av en styreleder og 2-4 andre medlemmer, med inntil 5 varamedlemmer. Styret velges av årsmøtet for to år om ikke annet er bestemt av årsmøtet. Varamedlemmer velges for ett år. Styrets leder velges særskilt av årsmøtet.

Styret består av

Styrets sammensetning etter årsmøtet i 2021 er som følger:

Styrets leder:

  • Danne Petersson

Styremedlemmer:

  • Jan Gunnar Fjeldberg
  • Mette Solberg Haugstveit
  • Mylvaganam Satchi

Varamedlemmer:

  • Naomi Røkkum
  • Charlotte Nathalie Svanøe

Forslag til detaljregulering av Lohavn felt D2 til skole og flerbrukshall

- 6. juli 2021

Plan- og bygningsetaten vedtok 23.06.2021 å legge planforslaget ut til offentlig ettersyn og sende det på høring. Dere har nå mulighet til å... more

Opprydding av sykler og diverse i sykkelrommene starter i dag 21.juni

- 21. juni 2021

Styret viser til tidligere utsendt informasjon om rydding av sykkelrom, i eget skriv, i Nyhetsbrev, samt på oppslagstavler. I løpet av uke 25 ser... more

Nyhetsbrev – sommer 2021

- 13. juni 2021

Diverse informasjon Vask av garasjeanlegg – øvre og nedre planDet vil utføres vask av garasjeanlegget i øvre og nedre plan. Eiere av p-plasser... more