Styret

Om styret

Sameiet skal ha et styre som består av en styreleder og 2-4 andre medlemmer, med inntil 5 varamedlemmer. Styret velges av årsmøtet for to år om ikke annet er bestemt av årsmøtet. Varamedlemmer velges for ett år. Styrets leder velges særskilt av årsmøtet.

 

Styret består av

Styrets sammensetning etter årsmøtet i 2020 er som følger:

Styrets leder:

  • Danne Petersson, Sørengkaia 61

Styremedlemmer:

  • Jan Gunnar Fjeldberg, Sørengkaia 75
  • David Andersen-Eikeri, Sørengkaia 73
  • Benno Schuster
  • Ole-Anders Midtskog

Varamedlemmer:

  • Naomi Ichihara Røkkum
  • Mette Solberg Haugstveit, Sørengkaia 61
image

Informasjon til beboere i Sørenga 2 Sameie, oktober 2020

- 30. oktober 2020

Sanering av skjeggkre i fellesarealer Styret iverksatte for en tid tilbake en kartlegging av skjeggkre i fellesarealene etter anbefaling fra... more
image

Det digitale årsmøtet for Sørenga 2 sameie er åpnet

- 20. april 2020

Det digitale årsmøtet for Sørenga 2 sameie er i gang. Møtet gjennomføres ved å logge seg inn på «Min side» på usbl.no. For å delta må du... more
image

Informasjon til beboere i Sørenga 2 Sameie, april 2020

- 8. april 2020

Avfallscontainer fra fredag 17. aprilFra fredag 17. april vil det bli plassert avfallscontainer, inkl. container for spesialavfall, i tverrslaget.... more