Styret

Om styret

Sameiet skal ha et styre som består av en styreleder og 2-4 andre medlemmer, med inntil 5 varamedlemmer. Styret velges av årsmøtet for to år om ikke annet er bestemt av årsmøtet. Varamedlemmer velges for ett år. Styrets leder velges særskilt av årsmøtet.

Styret består av

Styrets sammensetning etter årsmøtet i 2023 er som følger:

Styrets leder:

  • Danne Petersson

Styremedlemmer:

  • Jan Gunnar Fjeldberg
  • Mette Solberg Haugstveit
  • Mylvaganam Satchi
  • Merete Vonen

Varamedlemmer:

  • Jon Egil Saxegård
  • Naomi Røkkum
image

Nyhetsbrev – februar 2024

- 16. februar 2024

Bonabo: https://www.usbl.no/medlemskap/dette-er-bonabo#beboer Om du er medlem av USBL eller bor i et sameie som er medlem, kan du logge deg... more
image

Test røykvarsleren og bytt batteri

- 1. desember 2023

Mange av boligbrannene i Norge oppstår om vinteren, og desember er statistisk sett en måned hvor det oppstår mange branner og at flest omkommer i... more
image

Hovedrengjøring i oppgangene 6-8.des

- 1. desember 2023

Renholdsfirmaet vårt Melisa skal utføre periodisk renhold / hovedrengjøring i alle oppgangene våre i perioden Ons 06.des – Fre 8.des. Det... more