NYHETER

image

Nyhetsbrev – februar 2024

Av - Ukategorisert

Bonabo:
 https://www.usbl.no/medlemskap/dette-er-bonabo#beboer Om du er medlem av USBL eller bor i et sameie som er medlem, kan du logge deg (enkelt ) inn for å fa tak i informasjon på «din side». Blant annet vil det der ligge opplysninger om årsmøtet i sameiet, og du kan melde inn sak på den siden.
Årsoppgaven for leiligheten din blir også lagt ut der etter hvert.
Vedrørende ventilasjon og kulde

Det har kommet noen reaksjoner på at ventilasjonen ikke fungerer og styret har dialog med serviceleverandøren som har vært her flere ganger sammen med vaktmesteren siste tiden.
Ventilasjonsanleggene i byggene våre har store utfordringer i den vekslende temperatur situasjonen som er og har vært med temperaturer på mer enn 20 minusgrader. «Frostvakten» som skal hindre at for kald luft suges inn i ventilasjonsanlegget er levert med en grense på minus 20 grader som er det vanlige her på Østlandet. Dette er for å hindre skader på anlegget. Frostvakten har slått inn flere ganger pga av de svært ustabile og lave temperaturforholdene vi har for tiden. 
 
Det er nå bestilt en felles gjennomgang med serviceleverandører for ventilasjon og rørlegger av aggregater i alle byggene den 21.feb og da håper styret at dette løser seg en gang for alle slik at ventilasjonen i byggene holder seg stabilt uavhengig av været ute.
Årsmøte 17.04.2024 (sett av datoen!)
Årsmøtet holdes som vanlig i Bystua DNT på Sørenga.
Saker må sendes på mail til styret innen 15.03.2024.
Meld også fra om du ønsker å bidra med ditt engasjement i styret, eller om du kjenner noen som du ønsker å foreslå som styremedlem. Tre av de om sitter i styret er på valg.
Styret har behov for ny styreleder.
Økonomi:
Husleie:
Husleien består av felleskostnader, garasjeplass og a konto for vann.
Forbruk av varmt og kaldt vann avregnes individuelt hvert år i januar og viser om man betalt for mye eller for lite. Det kommer egen faktura fra Ista. Du kan selv logge deg inn på Ista online webportal og se forbruket ditt.

Oppgjør for strøm til el bil ladere 2023:
Avregning av forbruk for ladning av elbil i 2023 er utført, og oppgjør er sendt ut i nå i begynnelsen av februar fra USBL til eierne. Registrering av forbruk på hver enkelt måler og beregning av gjennomsnittlig strømpris (inkl fratrekk for strømstøtte) i 2023, er grunnlaget for oppgjøret.

Registrering av leietakere:

Styret ønsker understreke at det er viktig for styret og forretningsfører å kunne komme i kontakt med de som bor i en leilighet til en hver tid.  Det er spesielt viktig i de tilfeller der vi må komme raskt i kontakt med beboer. Styret setter stor pris på om seksjonseiere, som har leietakere registrerer disse på min side i Bonabo. Mer info om registeringen finnes her https://sorenga2.no/utleie/

Vedlikeholdsarbeid og utfordringer:
Som nevnt i tidligere nyhetsbrev erfarer styret nå et økende behov for vedlikehold av byggene. Det har bl.a. oppståttbehov for å skifte panel på enkelte loggiaer og på de små kjøkkenbodene på private takterrasser pga råteskadervannskader i stuetakvanngjennomtrening ved vindu/verandadørvedlikehold av heisene.utbedring av brannsikringstiltak i byggene
Vårt sameie er tilknyttet USBL Bjørvika servicesenter. Dersom noe uforutsett skjer i leiligheten din, kan du ta kontakt med dem.https://www.usbl.no/vare-kontorer/bjorvika-servicesenterhttps://www.usbl.no/styret/kundefordeler/forsikring
Hvis det oppstår en skade, må du melde fra til styret eller vaktmesteren i ditt borettslag/ sameie så fort som mulig, slik at styret kan sende skademelding til Usbl. Ved vannlekkasje må rørlegger kontaktes så fort som mulig, for å begrense omfanget av skaden. Det må du raskt gjøre selv!Om det er noe som sameiet eller din egen innboforsikring skal dekke, avhenger av hva det er.
Det vil servicesenteret og forsikring hjelpe til med å avklare. Her finner du også skademeldingsskjema.Bildetekst
Energimerking av bolig
Sørenga Utvikling meldte inn alle leilighetene i enova tilbake i 2012, dette er over 10 år siden og det er 
Styret har vært i kontakt med Enova og fått avklart at den enkelte sameier må oppdatere informasjon om energimerking selv, det er ikke noe sameiet kan gjøre på veiene av alle eierne. For dere som lurer på energimerking og/eller ønsker oppdatere informasjon så kan dere finner Energiattesten for leiligheten din på Enova gjennom å logge seg inn via https://www.enova.no/energimerking/bolig/.
Påminnelser:
  • Les alltid nyhetsbrevet. Det er viktig informasjon til alle om det som skjer med byggene våre og som derfor også berører din leilighet.
    https://sorenga2.no/nyheter/
  • Bruk boligpermen: Der står det mye som vedgår leiligheten din. https://sorenga2.no/boligperm/ 
  • Oppdater deg på Vedtektene og husordensregler på hjemmesidenhttps://sorenga2.no/vedtekter/ Her kan du lese hvilket ansvar sameiet har og hvilke individuelle ansvar vi har.
  • Rense sluk på verandaene (viser til tidligere nyhetsbrev om at du kan bli ansvarlig for kostnader dersom det forårsaker vannskader ved tette sluk) Vi må også selv fjerne snø på verandaene.
  • Sjekke brannslangen i kjøkkenskapet. Skifte batterier i røykvarslere (Flere opplever at de er litt vanskelige å få løs. Tips: bruk hansker).
  • Unngå stopp i avløpssystemet !Q-tips, våtservietter og fett er tre eksempel av ting som tetter igjen kloakkrørene våre og lager problemer da kloakkpumpene i sameiet ikke tåler slike ting og annet som enkelte beboere har skylt ned i toalettene. 
  • Vann og avløpsetaten har laget gode infosider om hva som skal spyles ned i do, www.dovett.no og www.fettvett.no. Her finner du flere gode råd og tips https://sorenga2.no/vanlige-sporsmal/