NYHETER

image

Nyhetsbrev april 2022

Av - Ukategorisert

Diverse informasjon
Da er det blitt april og våren er så vidt i gang.
Søndag 2. april tittet faktisk de første hvitveisene fram i Ekebergåsen. 

Årsmøtet i sameiet ble gjennomført 30.3 med 21 fremmøtte inkludert styret.  Årsmelding og regnskap ble vedtatt.
I etterkant av møtet ble det noe samtale om bl. annet møblering av takterrassen, støy fra Sukkerbiten /Langkaia, manglende demper på søppelkassene, vektertjeneste, skjeggkresanering, sneiper og snus i gårdsrommet… 
Fint at styret kan få innspill, og at vi som bor her er engasjerte.  
Det er viktig å sende inn saker til styret før årsmøtet! 

Vask av garasjen:
Det er planlagt i månedsskiftet april/mai. Informasjon blir sendt ut til eiere av parkeringsplasser !
Kontainere:
I begynnelsen av mai settes det ut kontainer i tverrslaget, som vanlig. Husk å planlegge “rydding”:)
WIFI i garasjene:
Det er under planlegging etter henvendelse fra bileiere som er avhengig av oppdatering av systemene.
Takterrassen:
Styret ser på muligheter til å erstatte ett møblement allerede på årets budsjett. Puter og møblement som er delvis nedslitt blir fjernet. Vi ønsker å ha en helhetlig “innredning” der oppe, derfor må beboere ta med seg tilbake det de evt har med seg opp. 

Styret har byttet gartneravtale. Vår nye samarbeidspartner heter Grønt & Hvitt AS. Vi ønsker å ha et fint, rent og fargerikt gårdsrom. Og/men alle må hjelpe til med det:)

Styret har reforhandlet avtalen med Telenor. Vi har fått en noe billigere avtale, men med litt større kapasitet.
Komplett 100, 349 kr/ mnd. 
Bildeeksempel
Sjekk hvordan du forholder deg til brann i leilighet eller bygningen.https://sorenga2.no/brann-sikkerhet/ 
Husk også årlig kontroll av Husbrannslange i egen  leilighet! Sjekk i Boligpermen for vedlikeholdsinstruks.

Støy:
Støy fra naboer tar du direkte og du kan eller melder fra til styret. Støy fra musikk i nærområdet meldes til Bymiljøetaten. www.bymelding.no

Skadedyr:
Styret har avtale med Anticimex, som legger ute gift i bodområdene 2 ganger i året. Du har selv ansvar for leiligheten din, og du kan bestille sanering (innboforsikringen dekker noe). Om du ønsker feller for å sjekke egen leilighet, så ta kontakt med styret.
Bildeeksempel

Uansett hvor du er!

Takterrassen:
Håper våren og sommeren blir god, og at mange kan ha glede av takterrassen vår.Regler for bruk av takterrassen:  
https://sorenga2.no/takterrasse/ 
Det er tilrettelagt for toalett til de som bruker takterrassen. Toalettet finner du på nivå -1 i samme oppgang som takterrassen, og døra er merket med skilt.Du må bruke nøkkelbrikken din, den samme brikken som brukes til takterrassen.


Oppdatering fra Sørenga Driftsameie 

Styret for Sørenga Driftsameie har gjennomført 2 stk møter siden konstituering og det arbeides fortsatt med de siste punktene i forbindelse med overtakelse av fellesområdet fra SU. Det er punkter med avvik som er planlagt skal utbedres av SU nå i vår. Styret har tilknyttet juridisk og teknisk bistand i forbindelse med overtakelse for å sikre at det ikke skal oppstå overraskelser etter overtakelsen for sameiene.  Er det saker som ønskes å få fremstilt vedrørende fellesområdet (sentralparken) så går det fint å sende styret i Sørenga 2 en mail så blir det fremmet videre til driftsameiet. 
Styret ønsker alle i sameiet en god påske!

Vennlig hilsen Styret

Styret i sameiet 2022

Styret i sameiet består av følgende personer:

Danne Petersson (styreleder)
Jan Gunnar Fjeldberg (styremedlem)
Mette Solberg Haugstveit (styremedlem)
Mylvaganam Satchi (styremedlem)
Merete Vonen (varamedlem)
Naomi Røkkum (varamedlem)