NYHETER

image

NYHETSBREV SEPTEMBER 2023

Av - Ukategorisert

Høsten er her og sommeren snart ugjenkallelig over. Vi håper på mange fine dager med godt vær og muligheter for et aktivt uteliv 😊

Sluk på loggia og balkong

Denne sommeren har vi erfart ekstremvær i Norge og i Oslo, og det er igjen på tide med påminnelsen om ansvar for å rense sluk på verandaen/loggiaen.

Leiligheter med balkonger.
eksempel på sluk

Styret har i sommer fått informasjon om vannlekkasjer (dvs at vann renner gjennom taket i stuen til leiligheten nedenunder). Årsaken til en av disse vet vi var tett sluk på loggiaen over.

Hvis noen opplever dette, er det viktig (ved egen eller andres hjelp) å raskt komme inn og sjekke sluket på loggiaen/verandaen over. Ta bilder om det er åpent eller tett sluk, eller annet viktig synlig.
Meld fra til styret.

NB! Dersom skader oppstår, er det den som har forårsaket skaden ved uaktsomhet (f.eks tett sluk) som må bekoste utbedringer. Styret vil påse at dette blir gjort.

Oppdater deg på vedtektene

https://sorenga2.no/vedtekter/ , Der står det hvilket ansvar sameiet har og hvilke individuelle ansvar vi har, ref. vedtektene § 4.

Instruksjon i heis

Heis som stopper

Heisen stopper ofte fordi folk ikke følger instruksjonen i heisen når de må ha døren åpen over litt tid. Det er bare å «trykke på en knapp» i heisen.

Det koster sameiet(oss) mye å kontakte OTIS hver gang dette skjer.

Inngangsdører som smeller/bråker

Styret kjenner til at inngangsdøren til leilighetene lukkes automatisk og relativt fort med et smell, dersom vi ikke passer på å holde den litt igjen. Vennligst snakk med naboen din dersom det skjer så ofte at det er plagsomt. Ofte er det ubevisst og ikke med hensikt.

Problemer med varme på baderom eller i radiatorer?

Det har vært og er noen av oss som erfarer at det ikke er varme i gulvet på badet. Årsaken kan være, ifølge rørlegger, at ventilen som regulerer vann til baderommene kan være feil innregulert, stengt/delvis stengt, et tett filter. Ventilen sitter i rørfordelingsskapet.
Rørlegger kan sjekke ut og rette opp dette, men hver enkelt må betale selv for jobben, da dette går på eget vedlikehold.

Pr. nå er det 3 leiligheter som ønsker rørlegger på besøk, og om det er flere så meld fra til styret v/ Satchi. Vi avtaler en dag med rørlegger (må bli etter den 20.9). Husk at du kan lese mye om leiligheten din i Boligpermen. https://sorenga2.no/boligperm/

Skjeggkrebekjempelse felles bodareal

Områdene rundt bodene blir rengjort i høst, og Anticimex legger ut gift. Styret gjør oppmerksom på at dette kun begrenser omfanget av bestanden.
Dette er en utgift for sameiet, og som styret ønsker å ta opp til ny vurdering på neste årsmøte i 2024.

For din egen del er det viktig å begrense omfanget i leiligheten, feks ved å benytte innboforsikringen som gjelder bekjempelse av småkryp.
Det er også viktig å ikke sette pappkartonger på gulvet i bodene. Bruk plasskasser!

Råteskader

Dessverre viser de seg at panelbord i tak og på vegger på flere av loggiaene/verandaene har råteskader. Vann har trengt inn, og det materialet som er brukt tåler ikke tidens tann. Dette er noe sameiet må utbedre løpende, og styret tar kontakt med et firma som kan utbedre skadene. Styret kommer med mer informasjon om dette i løpet av høsten.

Plantekasser på skråfasader

Det er ønskelig å holde plantekassene på skråfasadene så fri for ugress som mulig. Ta kontakt med styret om du ønsker hjelp med dette.
Husk at alle ser plantekassene, som jo er en del av «vårt grønne område», til glede for alle.

Med vennlig hilsen Styret