NYHETER

image

Nyhetsbrev – våren 23

Av - Ukategorisert

Diverse informasjon

Årsmøtet i sameiet ble avholdt 12.april. 
17/93 seksjoner var representert. Styret minner om at det er viktig at sameierne engasjerer seg og følger med på årsmelding og nyhetsbrev, og at det er på årsmøtet vedtak blir gjort. 
Styret trenger nye folk de kommende årene, så vi ønsker at noen melder interesse og gjerne tar kontakt for å høre litt om arbeidet. Eller om noen har forslag til hvem styret kan/bør spørre:)

Det nye styret har fått ett nytt medlem, Merete Vonen (tidl vara), og en ny vara, Jon Saxegård. Styret ønsker de velkomne. 

ISTA – vannforbruk
Husk at du kan følge med på ditt eget vannforbruk. Logg deg inn på ISTA.no. Kontakt ISTA om du ikke har eller glemt pålogging.

Lys og sprinkler (brannsikring) i bodene
Det er viktig at alle får tilgang til lys fra taket til bodene sine. Da må vi ikke stable ting så høyt at det stenger for lyset inn til nabobodene. Det samme gjelder sprinkler/brannsikring. De skal dekke et større område. Sjekk boden din!

Folk som ringer på tilfeldige dørklokker for å komme inn.
Still spørsmål og ikke slipp folk inn som ikke har en god forklaring. Vær kritisk!

 
NB! Styret har fått høre at matleveringsbud kjører sykkelen helt inn i heisen for å levere. Det er selvsagt ikke lov. Dette må den som bestiller og åpner inngangsdør informere om.

Vårrengjøring og vask av garasjeanlegg

USBL startet denne uken opp med rengjøring av gårdsrommene og fellesarealer på Sørenga. Det blir fjernet strøsand og løv. Det er planlagt vasking av øvre garasje månedsskifte april/mai. Informasjon om vaskingen blir sendt ut til eiere av parkeringsplasser og slått opp på dører og infotavler i forkant.

Rensing av sluk på loggia og balkong

Viktig påminnelse om at alle bes kontrollere at sluk på terrasser/loggiaer/balkonger er renset og rengjort. Dette for å hindre oversvømmelser og eventuelle lekkasjer dersom det skulle komme store nedbørsmengder. Det henvises for øvrig til vedlikeholdsplikten i sameiets vedtekter § 4.1.

Kajakk – ønske om å låne/leie kajakk?
Styret har mottatt ønske om innkjøp av kajakker til utlån. Dette ser ikke styret som aktuelt, men foreslår at man kan høre via facbook gruppen om noen er villige til å låne ut sin(e).
https://www.facebook.com/groups/268685713597188

Skjeggkrebekjemping
I løpet av april/mai vil Anticimex legge ut åte i felles bodområdene, dette gjøres hvert halvår som et forebyggende tiltak.
Er du plaget så sjekk og bruk innboforsikring til egen leilighet.

Bråk og støy fra naboer
Erfaringsvis er dette mer utbredt i sesongen vi går inn i. Forsøk alltid først å kontakte dem det gjelder. Det er det som gjerne virker best i et sameie. Ved gjentagelse meld fra til styret. Seksjonseier plikter å si fra til sine leietakere.

Bruk av takterrassen
Våren og sommeren ligger foran oss. Les nøye reglene for bruk av fellesterrassen, så håper vi mange får glede av denne med sol og varme
https://sorenga2.no/takterrasse/ 

Disponibelt toalett ved bruk av felles takterrasse

Det er tilrettelagt for toalett til de som bruker takterrassen. Toalettet finner du på nivå -1 i samme bygg som takterrassen, og døra er merket med skilt. Du må bruke nøkkelbrikken din, den samme brikken som brukes til takterrassen.

Informasjon fra Driftsameiet

Oslo 20170713. Dronebilde av Sørenga. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Automatisk vanning i plantebed

Denne uken blir det installert automatisk vanning i samtlige plantebed i alle tverrslag mellom sameier. Driftssameiet har en forhåpning at dette tiltaket skal hjelpe på å få en bedre grønske i breddene og skape en hyggelig bomiljø mellom sameiene.

Sanitæranlegg sjøbadet:

Utarbeidelse av servicebygg med toaletter skal være ferdigstilt og kan tas i bruk denne sesongen for badegjester. 

Trafikk – biler og motorsykler, og hastighet langs veien.

som nevnt tidligere påpekt er veien inn til Sørenga kommunal og det er ikke mulig å hindre trafikken og den ulovlige parkeringen langs veien. Oslo kommune / BYM har oppfølgnings-ansvar vedrørende parkering langs gaten, men i tverrslagene er det Aimopark som følger opp på vegne av Driftssameiet. Henvendelser om parkerte kjøretøy langs vei må rettes til: https://www.oslo.kommune.no/gate-transport-og-parkering/parkering/feilparkerte-biler/ 

Støy i fellesområder

Dette følges opp generelt i Oslo (åpne plasser, parker etc.) i sommer, også på Sørenga. Generell motto å følge “hygg deg med din egen musikk, men ikke del den med alle rundt deg!”. Husk at lyder forplanter seg og høres veldig godt mellom de forskjellige byggene på Sørenga. En privat samtale på balkongen er ikke nødvendigvis så privat når flere i sameiet kan lytte inn på den.

Politiet er ellers til stede hyppig, både uniformert og sivilt (biler og folk), og de ønsker så absolutt å bidra til et trygt område hvor alle (gjester som fastboende) trives. Tips til politiet som kan forebygge kriminalitet kan gjøres på https://tips.politiet.no/web/

Samarbeid om innkjøp av fellesfunksjoner for sameiene på Sørenga

Vi ønsker med dette å informere om at alle sameiene på Sørenga har inngått samarbeid om å gjennomgå avtaler, utarbeide beskrivelser og innhente pristilbud på ulike fellesfunksjoner som er sammenfallende på tvers av de ulike sameiene, herunder serviceavtaler på tekniske drift og andre bygningstekniske- og organisatoriske forhold. Bakgrunnen for ovennevnte er at sameiene vurderer dette som fornuftig, da vi i fellesskap har tro på at vi vil oppnå bedre kommersielle betingelser for avtaler som skal inngås, samt også vil bli vurdert som en større kunde med tilhørende servicegrad enn hver for oss isolert sett. Oppdraget gjennomføres i regi av Sørenga driftssameie, der USBL Boservice er engasjert i arbeidet gjennom å bistå i gjennomgang av aktuelle gjeldende avtaler, utarbeidelse av beskrivelser, innhenting av pristilbud og kontrahering.

Vi har alle en felles intensjon om at best mulige kommersielle betingelser skal oppnås gjennom denne prosessen, og arbeidsgruppen skal følge opp og sørge for jevn og effektiv fremdrift, kontroll og kvalitetssikring av beskrivelser og pristilbud, samt gi god bistand til USBL og aktuelle aktører, slik at fordeler kan oppnås i henhold til intensjonen.

Spørsmål til driftssameiet

Eventuelle innspill og spørsmål som berører fellesarealer på Sørenga utstikkeren kan rettes til styret i sameiet vårt eller direkte på e-post til Sørenga driftssameie; sorengadriftssameie@mittusbl.no

Ha en fin vår

Vennlig hilsen Styret.